andryala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andryala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andryala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andryala.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andryala

    any plant of the genus Andryala having milky sap and heads of bright yellow flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).