and core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and core.

Từ điển Anh Việt

  • AND core

    (Tech) lõi VÀ