and so nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and so nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and so giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and so.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • and so

  Similar:

  then: subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors)

  then he left

  go left first, then right

  first came lightning, then thunder

  we watched the late movie and then went to bed

  and so home and to bed

  Synonyms: so, and then

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).