andiron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andiron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andiron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andiron.

Từ điển Anh Việt

 • andiron

  /'ændaiən/

  * danh từ

  vỉ lò (ở lò sưởi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • andiron

  metal supports for logs in a fireplace

  the andirons were too hot to touch

  Synonyms: firedog, dog, dog-iron