andreaea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andreaea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andreaea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andreaea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andreaea

    brown or blackish Alpine mosses having a dehiscent capsule with 4 longitudinal slits

    Synonyms: genus Andreaea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).