andalusia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andalusia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andalusia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andalusia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andalusia

    a region in southern Spain on the Atlantic and the Mediterranean; formerly a center of Moorish civilization

    Synonyms: Andalucia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).