anne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anne

    Queen of England and Scotland and Ireland; daughter if James II and the last of the Stuart monarchs; in 1707 she was the last English ruler to exercise the royal veto over parliament (1665-1714)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).