annelida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annelida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annelida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annelida.

Từ điển Anh Việt

 • annelida

  /ə'nelidə/

  * danh từ số nhiều

  (động vật học) lớp giun đót

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • annelida

  segmented worms: earthworms; lugworms; leeches

  Synonyms: phylum Annelida