annexal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annexal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annexal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annexal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • annexal

    Similar:

    adnexal: of or pertaining to adnexa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).