annealing ore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annealing ore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annealing ore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annealing ore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annealing ore

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quặng tôi