anne sullivan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anne sullivan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anne sullivan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anne sullivan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anne sullivan

    Similar:

    sullivan: United States educator who was the teacher and lifelong companion of Helen Keller (1866-1936)

    Synonyms: Anne Mansfield Sullivan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).