annexe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annexe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annexe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annexe.

Từ điển Anh Việt

 • annexe

  /ə'neks/

  * ngoại động từ

  phụ vào, phụ thêm, thêm vào

  sáp nhập, thôn tính lãnh thổ...)

  * danh từ+ (annexe)

  /'æneks/

  phần thêm vào; phụ chương, phụ lục nhà phụ, chái

Từ điển Anh Anh - Wordnet