annecy round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annecy round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annecy round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annecy round.

Từ điển Anh Việt

  • Annecy Round

    (Econ) Vòng đàm phán Annecy.

    + Vòng thứ hai (1949) của cuộc đàm phán thương mại theo HIỆP ƯỚC CHUNG VỀ THUẾ QUAN VÀ MẬU DỊCH (GATT).