anker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anker.

Từ điển Anh Việt

 • anker

  /'ænkə/

  * danh từ

  Anke (đơn vị đong rượu bằng 37, 8625 lít ở Anh cổ, Hoà lan, Đan mạch, Thụy điển, Nga)

  thùng anke (đựng được 37, 8625 lít rượu)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anker

  * kinh tế

  anke (đơn vị đong rượu)