anpu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anpu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anpu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anpu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anpu

    Similar:

    anubis: Egyptian god of tombs and ruler of the underworld; usually depicted as a man with the head of a jackal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).