anil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anil.

Từ điển Anh Việt

  • anil

    /'ænil/

    * danh từ

    cây chàm

    chất chàm (để nhuộm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet