ab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ab.

Từ điển Anh Việt

  • ab

    (vt của able-bodied seaman) thủy thủ hạng nhất

    (vt của Bachelor of Arts) Cử nhân văn chương

Từ điển Anh Anh - Wordnet