ablen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ablen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ablen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ablen.

Từ điển Anh Việt

  • ablen

    /'æblin/ (ablet) /'æblit/

    * danh từ

    (động vật học) cá aplet, cá vảy bạc (họ cá chép)