ableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ableness.

Từ điển Anh Việt

  • ableness

    * danh từ

    năng lực, tài năng

    sự cường tráng