aback nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aback nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aback giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aback.

Từ điển Anh Việt

 • aback

  /ə'bæk/

  * phó từ

  lùi lại, trở lại phía sau

  to stand aback from: đứng lùi lại để tránh

  (hàng hải) bị thổi ép vào cột buồm (buồm)

  to be taken aback: (hàng hải) bị gió thổi ép vào cột buồm

  (nghĩa bóng) sửng sốt, ngạc nhiên

  to be taken aback by the news: sửng sốt vì cái tin đó

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aback

  * kỹ thuật

  lùi lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aback

  having the wind against the forward side of the sails

  the ship came up into the wind with all yards aback

  by surprise

  taken aback by the caustic remarks