abbo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abbo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abbo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abbo.

Từ điển Anh Việt

  • abbo

    * danh từ

    số nhiều abos, abbos

    người thổ dân; dân cư trú đầu tiên tại địa phương