abort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abort.

Từ điển Anh Việt

 • abort

  /ə'bɔ:t/

  * nội động từ

  sẩy thai; đẻ non ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  (sinh vật học) không phát triển, thui

  * ngoại động từ

  làm sẩy thai, phá thai

 • abort

  (Tech) hủy bỏ, ngưng nửa chừng, bỏ dở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abort

  * kỹ thuật

  bỏ

  gạt bỏ

  hủy bỏ

  kết thúc bất thường

  ngừng

  ngưng dừng hơi sớm

  phá hủy

  phá thai

  sự hủy

  toán & tin:

  bãi bỏ

  bỏ ngang

  hủy

  điện tử & viễn thông:

  cắt mạch hơi sớm

  y học:

  Chặn tiến triển Sảy thai Không phát triển, thui

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abort

  the act of terminating a project or procedure before it is completed

  I wasted a year of my life working on an abort

  he sent a short message requesting an abort due to extreme winds in the area

  terminate before completion

  abort the mission

  abort the process running on my computer

  cease development, die, and be aborted

  an aborting fetus

  terminate a pregnancy by undergoing an abortion