abortin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abortin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abortin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abortin.

Từ điển Anh Việt

  • abortin

    * danh từ

    chất sẩy thai; abotin