abele nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abele nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abele giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abele.

Từ điển Anh Việt

  • abele

    /ə'bi:l/

    * danh từ

    (thực vật học) cây bạch dương

Từ điển Anh Anh - Wordnet