abbe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abbe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abbe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abbe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abbe

    a French abbot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).