abbess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abbess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abbess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abbess.

Từ điển Anh Việt

  • abbess

    /'æbis/

    * danh từ

    bà trưởng tu viện

Từ điển Anh Anh - Wordnet