abbr nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abbr nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abbr giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abbr.

Từ điển Anh Việt

  • abbr

    (vt của abbreviated, abbreviation) viết tắt, chữ viết tắt