abask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abask.

Từ điển Anh Việt

  • abask

    /ə'bɑ:sk/

    * phó từ

    (thơ ca) dưới ánh nắng, dưới ánh mặt trời, trong ánh lửa ấm