abaca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abaca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abaca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abaca.

Từ điển Anh Việt

 • abaca

  * danh từ

  vải dệt bằng tơ chuối abaca ở philipin

  cây chuối abaca

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abaca

  Philippine banana tree having leafstalks that yield Manila hemp used for rope and paper etc

  Synonyms: Manila hemp, Musa textilis

  Similar:

  manila hemp: a kind of hemp obtained from the abaca plant in the Philippines

  Synonyms: Manilla hemp