musa textilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

musa textilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm musa textilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của musa textilis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • musa textilis

    Similar:

    abaca: Philippine banana tree having leafstalks that yield Manila hemp used for rope and paper etc

    Synonyms: Manila hemp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).