abo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abo.

Từ điển Anh Việt

  • abo

    * danh từ

    thổ dân (Uc, lóng, sỉ nhục)

Từ điển Anh Anh - Wordnet