aboulia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aboulia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aboulia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aboulia.

Từ điển Anh Việt

 • aboulia

  /ə'bauliə/ (abulia) /ə'bu:ljə/

  * danh từ

  (y học) chứng mất ý chí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aboulia

  Similar:

  abulia: a loss of will power