abound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abound.

Từ điển Anh Việt

 • abound

  /ə'baund/

  * nội động từ

  (+ in, with) có rất nhiều, có thừa, nhan nhản, lúc nhúc, đầy dẫy

  coal abounds in our country: than đá có rất nhiều ở nước ta

  to abound in courage: có thừa can đảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abound

  be abundant or plentiful; exist in large quantities

  be in a state of movement or action

  The room abounded with screaming children

  The garden bristled with toddlers

  Synonyms: burst, bristle