aborad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aborad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aborad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aborad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aborad

  * kỹ thuật

  y học:

  từ miệng ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aborad

  away from the mouth or oral region

  Antonyms: orad