abomasal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abomasal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abomasal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abomasal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abomasal

    relating to the abomasum (the fourth compartment of the stomach of ruminants)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).