abolisher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abolisher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abolisher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abolisher.

Từ điển Anh Việt

  • abolisher

    /ə'bɔliʃə/

    * danh từ

    người thủ tiêu, người bãi bỏ, người huỷ bỏ