aboulic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aboulic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aboulic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aboulic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aboulic

    Similar:

    abulic: suffering from abulia; showing abnormal inability to act or make decisions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).