abate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abate.

Từ điển Anh Việt

 • abate

  /ə'beit/

  * ngoại động từ

  làm dịu đi, làm yếu đi, làm giảm bớt

  to abate a pain: làm dịu đau

  hạ (giá), bớt (giá)

  làm nhụt (nhụt khí...)

  làm cùn (lưỡi dao...)

  thanh toán, làm mất hết (những điều khó chịu, bực bội)

  (pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu

  (kỹ thuật) ram (thép)

  * nội động từ

  dịu đi, yếu đi, nhụt đi, đỡ, bớt, ngớt

  paint abates: cơn đau dịu đi

  storm abates: cơn bão ngớt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abate

  * kinh tế

  giảm giá

  * kỹ thuật

  giảm

  giảm đi

  giảm giá

  hủy bỏ

  ram

  cơ khí & công trình:

  ram (thép)

  giao thông & vận tải:

  xấu đi (thời tiết)

  yếu đi (gió)

Từ điển Anh Anh - Wordnet