abed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abed.

Từ điển Anh Việt

 • abed

  /ə'bed/

  * phó từ

  ở trên giường

  to lie abed: nằm ở trên giường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abed

  in bed