abut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abut.

Từ điển Anh Việt

 • abut

  /ə'bʌt/

  * động từ

  (+ on, upon) giáp giới với, tiếp giáp với

  (+ on, against) dựa vào, nối đầu vào nhau

 • abut

  kề sát; chung biên

Từ điển Anh Anh - Wordnet