abutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abutting.

Từ điển Anh Việt

  • abutting

    * tính từ

    giới hạn, tiếp giáp