adjoin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoin.

Từ điển Anh Việt

 • adjoin

  /ə'dʤɔin/

  * ngoại động từ

  nối liền, tiếp vào

  to adjoin one thing to another: nối liền vật này với vật khác

  gần kề với, tiếp giáp với

  * nội động từ

  ở kế bên, tiếp giáp, nằm sát, sát vách

 • adjoin

  kề, nối; chung biên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjoin

  * kỹ thuật

  chung biên

  đối tiếp

  kề

  nối

  nối tiếp

  xây dựng:

  kề gần

  toán & tin:

  kề vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adjoin

  attach or add

  I adjoin a copy of your my lawyer's letter

  Similar:

  border: lie adjacent to another or share a boundary

  Canada adjoins the U.S.

  England marches with Scotland

  Synonyms: edge, abut, march, butt, butt against, butt on

  touch: be in direct physical contact with; make contact

  The two buildings touch

  Their hands touched

  The wire must not contact the metal cover

  The surfaces contact at this point

  Synonyms: meet, contact