adjoining house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoining house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoining house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoining house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoining house

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà sát cạnh