adjoining lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoining lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoining lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoining lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoining lift

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp bê tông sát cạnh