adjoining street nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoining street nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoining street giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoining street.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoining street

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường phố giáp liền

    đường phố tiếp