adjoining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoining.

Từ điển Anh Việt

  • adjoining

    /ə'dʤɔiniɳ/

    * tính từ

    gần kề, kế bên, tiếp giáp, bên cạnh, sát nách

    adjoining room: căn phòng kế bên