adjoining point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoining point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoining point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoining point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoining point

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm gần kề