adjoining room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoining room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoining room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoining room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoining room

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    buồng sát cạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adjoining room

    a hotel room that shares a wall with another hotel room