adjoining building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoining building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoining building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoining building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoining building

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngôi nhà sát cạnh