adjoint curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint curve

    * kỹ thuật

    đường cong liên hợp